Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Nitka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Nitka z siedzibą w Zręcinie
, ul. Cmentarna 5, 38-457 Zręcin, NIP: 684 265 02 10, Regon: 380995008
(dalej jako Administrator lub ADO).
 
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem
za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość pod adres: biuro@knkancelaria.pl
albo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora:  Formularz kontaktowy
 
Obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są poniżej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób kontaktujących się telefonicznie, listownie, drogą elektroniczną
oraz dla podmiotów, z którymi kontaktuje się administrator 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach: 
 • w związku z zawarciem i realizacją umów zawartych przez ADO, w tym także umów dotyczących świadczenia pomocy prawnej (art. 6 ust.1 lit. b RODO); 
 • wypełniania przez ADO obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej oraz wypełnienie przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu obrony lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celu umożliwienia kontaktu z ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celu obsługi sprawy, której dotyczy kontakt, udzielenia odpowiedzi na zapytanie nadawcy, także w przypadku przekazywania przez nadawcę danych nadmiarowych oraz danych szczególnych kategorii (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom danych takim jak: 
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, bankową, instytucjom i organom,
 • podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa,
 • podmiotom, z którymi wiążą ADO relacje w ramach prowadzonej działalności (np. księgowe, informatyczne, hostingowe), 
 • pełnomocnikom procesowym oraz innym uczestnikom prowadzonych postępowań, 
 • Pani/Pana kontrahentom. 
Dane uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Dane przetwarzane w pozostałych celach – do czasu zakończenia lub wykonania zawartych przez ADO umów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
 • prawo dostępu do swoich danych, 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 • prawo do usunięcia danych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • prawo do przenoszenia danych. 
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez ADO danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ADO w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z ADO oraz w celu wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu przez ADO i obsługi zgłoszonej sprawy, a w niektórych przypadkach brak możliwości realizacji zawartej umowy. 
W zakresie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania.
© Copyright 2020-2021 | Katarzyna Nitka
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem